top of page

״קלפים של שינוי״ - ערכה בעברית


במיוחד עכשיו, אל תשקיעו עוד זמן בעוד סטטוס משימות ופרויקטים.
תשקיעו בבניית אמון, באותנטיות, בהעמקת השיחה בצוות, באכפתיות.  
כי זה מה שעושים אנשים טובים בצוותים מעולים.

תשאלו. תדברו בפתיחות. תקשיבו.
קלפים של שינוי כבסיס לשיחה כנה, אמיצה וקרובה מתמיד.

 

הערכה ״קלפים של שינוי״ מיועדת לקדם שיחה פתוחה ומשמעותית בקבוצה או ככלי למפגש אישי וישיר בין אנשים. בערכה קלפים שונים ובהם שאלות מגוונות. לא הצהרות - לא ססמאות - לא מונולוג.  פשוט שאלות טובות כבסיס למפגש משמעותי, כנה ואמיץ בין אנשים שמסוגלים לדבר ולהקשיב. 

הערכה נבנתה על בסיס מחקרים בתחום ההקשבה והבטחון הפסיכולוגי.

לסקרנים, מיטיבי לכת וסתם למי שהיה סקפטי עוד באירופה, תוכלו למצוא הרבה מידע  על כוחה של הקשבה, על שאילת שאלות ויצירת בטחון פסיכולוגי כאן.

ואפילו עוד...​

הקשבה בעולם של דיבור - מאמר על למה הנכונות להקשיב עשויה להיתפס כחולשה. מתי היא דווקא ביטוי של עוצמה?

מכפילי כוח בצוותים הקשבה ושאלות טובות בצוות - מנאסא ועד לכאן​ - מחשבות על עבודת צוות, שאלות טובות ומזג אוויר חורפי.

Back - Hebrew.jpg
bottom of page